ติดต่อเรา
(66) 0-2860-3700
ภาษา  : EN|TH
ติดต่อเรา
(66) 0-2860-3700
ติดต่อเรา
(66) 0-2860-3700
ภาษา  : EN|TH
ติดต่อเรา
(66) 0-2860-3700

สำรองที่นั่ง

วันที่จอง
* รับจองล่วงหน้า ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันนี้
จำนวน
ผู้ใหญ่
(>10 ปี)
เด็ก
(4-10 ปี)
ทารก
(<4 ปี)
ราคา (ผู้ใหญ่)
ราคา (เด็ก 4-10 ปี)
ราคา (ทารก < 4 ปี)
รวมทั้งหมด  
 บาท
รหัสส่วนลด
 
อีเมล *
ชื่อ-นามสกุล *
สัญชาติ *
โทรศัพท์
อื่นๆ
  ฉันตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง การสำรองที่นั่งไม่สามารถยกเลิกและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น
สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
  • รับส่วนลด 10 % สำหรับการสำรองล่วงหน้า 15 วัน
  • รับส่วนลด 20 % สำหรับการสำรองล่วงหน้า 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
  1. สามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 16.00 น. ของวันที่ต้องการจอง หลังจากนั้นให้สำรองผ่าน โทรศัพท์ 02-860-3700
  2. การสำรองที่นั่งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าบริการ และได้รับเอกสารยืนยันทางอีเมล
  3. หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี
  4. โปรดทราบ ทุกการสํารองที่นั่งกําหนดให้ขึ้นเรือที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ หากท่านประสงค์จะขึ้นเรือที่ ท่าเรือเอเชียทีค หรือ ท่าเรือไอคอนสยาม โปรดแจ้งพนักงานของเราล่วงหน้า 24 ชั่วโมง


** เงื่อนไขการสำรองที่นั่งไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ **